Zápis do školní družiny pro školní rok 2017/18

Do školní družiny je možné přihlásit žáka podáním přihlášky 4. září od 9:00 hod – 10:00 hod, dále 5. září do 8:00 hod. (přihlášky k vyzvednutí u vychovatelky ŠD ).
Kritéria pro přijetí jsou následující:
1) žák/žákyně 1. a 2. ročníku
2) žáci dojíždějící
3) sourozenec ve školní družině (jiný blízký příbuzenský vztah)
4) sourozenec ve škole
5) žák/žákyně 3.ročníku
6) žák/žákyně 4. a 5. ročníku
Rozhodnutí o přijetí bude sděleno zákonným zástupcům 5. září.

Navštěvujeme knihovnu

V letošním školním roce navázala školní družina úzkou spolupráci s obecní knihovnou. Pravidelné návštěvy knihovny se uskutečňovaly jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 14-15 hodin. Paní knihovnice A. Lišková si pro děti vždy pečlivě připravila program. Již na prvním setkání se dozvěděly jak správně zacházet s knihou, kde najdou autora nebo ilustrátora. Děti také kreslily a soutěžily, velmi se jim povedly obrázky krtečka.

Děti měly možnost si v rámci návštěvy půjčit knihy, které si potom četly v družině. Ti, kteří mají vlastní čtenářský průkaz, si pravidelně půjčovaly knížky domů. Na poslední návštěvě jsme se společně domluvili na dalších setkání i v novém školním roce. Zde jsou fotky z červnového setkání.

Sportovní odpoledne ŠD

Ve čtvrtek 25. května se školní družina vypravila na fotbalový stadion do Velkých Hamrů. Pořadatelé z domácího fotbalového klubu pořádali tradiční nábor nových adeptů fotbalu. Na hrací ploše bylo pro děti připraveno 8 stanovišť, např. házení míčků do barevných kruhů, překážková dráha nebo slalom a střelba na branku. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, medaile a drobné dárečky. Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Černému za pozvání a všem, kteří se na zorganizování krásného sportovního odpoledne podíleli.

Na adrese http://www.nasejablonecko.cz/cz/fotogalerie/?aktualitaId=48436  jsou fotky, podívejte se.

 

Chráníme přírodu

První květnový týden  jsme se v družině věnovali ochraně přírody. Povídali jsme si o smyslu třídění odpadu, procházeli jsme obcí a všímali jsme si barevných kontejnerů. Také jsme zašli na obecní úřad pro pytle na tříděný odpad.  Vyrobili jsme na téma třídění odpadů nástěnku a vytvořili jsme si křížovku zaměřenou na toto téma. S dětmi jsme také hráli různé hry, třeba hru na zelenou. Celým týdnem nás provázela knížka Třídilka, kterou napsaly děti z jiných škol. Sami jsme si zkusili vytvořit také svůj vlastní příběh. 

Číst dál: Chráníme přírodu

Návštěva knihovny a tělocvik na sluníčku

Ve čtvrtek první třída navštívila poprvé plavskou knihovnu. Paní Lišková pro děti měla připravené hádanky a poučila je o správném zacházení s knihami. Děti při odchodu dostaly zápisní lístek do knihovny a záložku do knížky. A protože nám sluníčko přálo, užily si děti tělocvik venku. Naučily se jogurtobal a trénovaly hod létajícím talířem.

V pátek i naše třída ochutnávala exotickou zeleninu a ovoce. Nejvíce všem chutnal žlutý cukrový meloun, kiwi a blumy.

Další informace