Muzikohraní

Minulý týden prožili žáci školní družiny hudební pořad s prvky muzikoterapie. Zavítal k nim pedagog a muzikoterapeut Michal Štursa, aby je seznámil s netradičními hudebními nástroji. Zvonkohry, didgeridoo, tibetské mísy, dešťové hole, hromový buben, kalimba, brumle, hudební luk, ústní harfa, australský frčák, mořský a šamanský buben, djembe a další nástroje si mohli sami vyzkoušet. V další části se zúčastnili skupinového bubnování a na úplný závěr jim pan Michal uvařil kouzelnou vodu. Podívejte se zde.

Další informace