Navštěvujeme knihovnu

V letošním školním roce navázala školní družina úzkou spolupráci s obecní knihovnou. Pravidelné návštěvy knihovny se uskutečňovaly jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 14-15 hodin. Paní knihovnice A. Lišková si pro děti vždy pečlivě připravila program. Již na prvním setkání se dozvěděly jak správně zacházet s knihou, kde najdou autora nebo ilustrátora. Děti také kreslily a soutěžily, velmi se jim povedly obrázky krtečka.

Děti měly možnost si v rámci návštěvy půjčit knihy, které si potom četly v družině. Ti, kteří mají vlastní čtenářský průkaz, si pravidelně půjčovaly knížky domů. Na poslední návštěvě jsme se společně domluvili na dalších setkání i v novém školním roce. Zde jsou fotky z červnového setkání.

Další informace