Zápis do školní družiny pro školní rok 2017/18

Do školní družiny je možné přihlásit žáka podáním přihlášky 4. září od 9:00 hod – 10:00 hod, dále 5. září do 8:00 hod. (přihlášky k vyzvednutí u vychovatelky ŠD ).
Kritéria pro přijetí jsou následující:
1) žák/žákyně 1. a 2. ročníku
2) žáci dojíždějící
3) sourozenec ve školní družině (jiný blízký příbuzenský vztah)
4) sourozenec ve škole
5) žák/žákyně 3.ročníku
6) žák/žákyně 4. a 5. ročníku
Rozhodnutí o přijetí bude sděleno zákonným zástupcům 5. září.

Další informace